Bokning

BOKNINGSREGLER


Boka en plats

Du reserverar en plats hos oss genom att skicka mail till info@hellasagenten.se med uppgifter om vilket arrangemang du är intresserad av och datum för aktiviteterna. Vi skickar information via mail till dig om hur du betalar din handpenning. Din reservation hålls i fem dagar från det att vi har skickat betalningsinformation till dig. Om vi inte fått in din handpenning inom fem dagar släpper vi reservationen och vi kan inte garantera dig en plats. När hanpenningen är genomförd, få du ett bekräftelsemail på att vi mottagit din inbetalning och att du har en bokad plats. Om handpenningen kommer in senare än ovan nämnda och det har hunnit bli fullbokat, återbetalar vi din handpenning. 


Bokningsregler & betalning

Minimiålder för bokning av våra aktiviteter är 18 år. Är du under 18, kontakta oss för bokning och ifyllning av intyg från målsman. För att din bokning ska gälla behöver du lämna ett visst antal uppgifter till oss;

  • För- och efternamn
  • Personnummer
  • Adress
  • E-postadress
  • Telefonnummer

Innan du slutför din bokning och betalar är du som kund skyldig att kontrollera att alla uppgifter såsom tema, datum, destination och att dina uppgifter du lämnat till oss är korrekta.  

Vi skickar en faktura på din handpenning. Handpenningen är 1500kr oavsett tema. Resterande betalning sker på plats via Swish och ska ske på ankomstdatum för att du ska kunna delta på våra aktiviteter. Kvitto på resterande betalning får du via mail efter uppvisande av betalning via Swish.  

Bankbetalning - Du kan betala genom Internetbank till vårt Bankgiro nr. 182-5397

Swish - betalning med swish görs till nr 123 412 60 33

Om du uppger felaktiga uppgifter kan du även i efterhand krävas på merkostnader som uppstår. Hellasagenten ansvar ej för betalningar som p.g.a tekniska problem ej kommit Hellasagenten tillhanda.

Din betalning måste slutföras före den tidpunkt som anges på fakturan. Om ett köp inte är slutfört före denna tidpunkt tillkommer det lagstadgade avgifter för påminnelse och ränta tillkommer från och med den 30:e dagen från fakturadatum.

Hellasagenten ansvarar ej för de texter, information mm som andra parter, t ex leverantörer producerar.

I övrigt gäller svenska lagar och förordningar.

Efter inbetald handpenning förbinder sig kunden till bokning av valt arrangemang och är därmed betalningsskyldig av aktiviteterna i sin helhet om inte avbokning sker enligt avbokningsreglerna (se nedan).


Priser

Priserna inkluderar skatter och avgifter som är kända vid bokningstillfället. Om ändringar av skatter och priser görs, förbehåller sig Hellasagenten rätten att återkomma med prishöjning eller återbetalning

Transferkostnad och övernattning ingår ej. 

Om det på eller i närheten av ditt resmål inträffar miljökatastrof, krigshandling, strejk eller annan ingripande händelse som gör att de planerade aktiviteterna inte går att genomföra, kan inte Hellasagenten hållas ansvarig för detta. 

Hellasagenten reserverar sig mot eventuella prisändringar från sina leverantörer. 

Ändringar av ovan slag kan medföra att pris eller sista betalningstid ändras eller att bokningen inte går att slutföra.

Hellasagenten har full rätt att återkomma om något ändrats med bokningen som kan påverka pris eller annat. Hellasagenten har rätt att kräva det eventuellt nya pris som då skulle uppstå.

Hellasagenten reserverar sig mot tekniska fel då sådana ändringar står helt utanför Hellasagenten kontroll.


Avbokning

Avbokar du innan betalning av handpenning skett utgår ingen kostnad för detta.

Avbokar du efter betalning av hanpenning skett gäller följande:

Det utgår ingen återbetalning av handpenning.

Om avbokning sker senast 30 dagar före arrangemangets startdatum, debiteras inte kvarstående avgift. 

Om avbokning sker inom 30 dagar före arrangemangets startdatum, debiteras avgiften i sin helhet. 

Om avbokning ej sker och du inte infinner dig för att nyttja hela eller delar av din bokning, debiteras avgiften i sin helhet.   


Pass, visum och vaccinationer

Som resenär är du själv skyldig att ha giltigt pass, visum, visum för mellanlandning, nödvändiga vaccinationer och andra eventuella dokument som krävs. Om barn under 18 år ska resa tillsammans med andra vuxna än sina föräldrar/vårdnadshavare, ensamma, eller om föräldrar/vårdnadshavare har annat efternamn än barnet bör ni observera att vissa destinationer kräver ett skriftligt godkännande från vårdnadshavare. För ytterligare information vänligen ta del av Grekiska ambassadens och UD:s information för gällande rekomendationer och regler. 


Kunden förbinder sig

Att så snart bokningsbekräftelse erhållits, kontrollera att uppgifterna stämmer. Oklarheter meddelas omgående till Hellasagenten.

Att kontakta Hellasagenten om bekräftelsen via e-mail inte erhållits inom 48 timmar efter betalning är mottagen hos Hellasagenten

Att lämna korrekt e-mailadress samt bevaka den då Hellasagenten kommunicerar denna väg

Att meddela Hellasagenten vid ändrad adress, mail eller telefonnummer så att information gällande ett bokat arrangemang når beställaren

Hellasagenten ansvarar inte för eventuella merkostnader som uppstår enligt ovan punkter eller att kunden inte betalar inom angivna tidsperioder som orsakar merkostnader


Särskilda bokningsvillkor

Priser som annonseras inkluderar moms om inget annat är angivet. Innan du slutför din bokning är du som kund skyldig att kontrollera att bokningen stämmer, d.v.s. rättstavat namn i enlighet med passet, datum och destination etc. Varje betald bokning betraktas som slutgiltig, dvs. den är inte ändrings- eller återbetalningsbar, gäller även handpenning. Betalda avgifter returneras endast om det är Hellasagenten som avbokar beställningen. Hellasagenten förbehåller sig rätten att göra nödvändiga ändringar om så krävs av ekonomiska eller praktiska skäl (t ex, scheman, personal, hotell mm).


Avbeställningsförsäkring & Reseförsäkring

Åk aldrig utan reseförsäkring. Ta reda på vad din hemförsäkring täcker innan du åker. En del bankkort har reseförsäkring, så om du betalar med kort så kan du omfattas av ett avbeställningsskydd. Det är upp till dig att ta reda på vilka försäkringar du har! Omfattas du inte av några försäkringar rekommenderar vi dig att teckna en avbeställningsförsäkring via Europeiska reseförsäkringar.


Exempel på vad en reseförsäkring kan ge dig

Ny resa eller dagsandelar om du skulle drabbas av sjukdom eller olycksfall och inte kan göra vad du tänkt under en större del av resan

Ersättning om du tvingas vänta mer än tre timmar på flyg eller bagage

Ersättning om du pga av medicinska skäl missar något du bokat och betalat hemifrån

Ingen självrisk


Läs mer om aktuella villkor och uppgifter om försäkringen på: www.europeiska.se